Call us: (919) 999-3690     You Tube Twitter Facebook

English I Deutsch I Español I Nederlands I Português

eBroselow in het nieuws

Lees het laatste nieuws en de berichtgeving in de media over eBroselow.

 

Voor verdure informatie, neem contact op met:


Chris Turnbull


Neathawk Dubuque & Packett


+1-540-989-9380 / [email protected]

Sept. 17, 2014

Studie toont: eBroselow elimineert medicatiefouten bij kinderen
Onderzoek van de Universiteit van Kentucky vindt ook reductie in tijd benodigd om medicaties voor te bereiden, wanneer seconden tellen

RALEIGH, N.C. (17 Sept. 2014) – Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Kentucky, gepubliceerd deze week in het Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics , heeft gevonden dat het gebruik van het eBroselow online systeem de nauwkeurigkeid van medicatie doses met bijna 25% heeft verhoogd en klinisch singnificante fouten helemaal heeft geëlimineerd.

Het onderzoek toonde eveneens aan dat het gebruik van het systeem, vergeleken met traditionele methodes, de tijd verminderde, die nodig is, om medicaties gedurende een spoedgeval voor te bereiden.

Het onderzoek van de Universiteit van Kentucky is het eerste peer-reviewed onderzoek met het oogmerk op het eBroselow systeem voor medicatieveiligheid.

“Dit is echt een doorbraak in patiëntenveiligheid,” zegt Dr. Jim Broselow, mede-oprichter van het bedrijf en Chief Medical Officer. “De bevindingen van de studie doorgevoerd door de Universiteit van Kentucky tonen aan dat ziekenhuizen nu een beproefd product hebben, dat het langdurig probleem van fouten bij medicatie-doseringen kan oplossen.”

eBroselow richt zich op een belangrijke zorg betreffende ziekenhuisveiligheid: de prevalentie van fouten in de medicatiedosering tijdens noodsituaties. Een studie die de charts van meer dan 1500 kinderen onderzocht heeft, die in de SEH-afdeling van een kinderhospitaal werden behandeld, vond dat er in 10% van de gevallen prescriptiefouten zijn gebeurd. Een andere studie toonde aan dat bij een simulacrum van pediatrische spoedgevallen 17% van de medicatie-prescripties niet volledig waren, en dat 16% van de bereidde doses met minstens 20% incorrect waren en 7% van deze doses met minstens 50%.

Met eBroselow kunnen artsen snel de juiste medicatie-doses bepalen, zowel voor volwassene als voor pediatrische patiënten, gebaseerd op gewicht, specifieke medische indicaties en andere factoren. Het systeem biedt ook bereidings- en toedienings-informatie voor medicaties met behulp van een intuïtief visueel systeem.

De eBroselow technologie werd voor het eerst in 2010 aangeboden aan ziekenhuizen. Bijna 300 ziekenhuizen en 7000 artsen, verpleegkundigen, apothekers en SEH-professionals in de Verenigde Staten en Canada hebben het systeem nu geïmplementeerd, um de veiligheid van de patienten te verbeteren.

De studie

De studie “Medication Preparation in Pediatric Emergencies: Comparison of a Bar Code-Enabled System and a Traditional Approach” werd uitgevoerd door de doktoren Heather Whitehead, Robert J. Kuhn en Stephanie N. Baker-Justice in het Department of Pharmacy Practice and Science van het pediatrisch ziekenhuis in Lexington, Kentucky. Doel van deze studie was, om de nauwkeurigheid van medicatie-bereiding gedurende pediatrische spoedsituaties te vergelijken met aan de ene kant eBroselow, aan de andere kant standaard doseringsreferenties te gebruiken.

De resultaten toonden dat eBroselow het significant beter deed dan de standaard doseringsreferenties.

Naast een dramatische toename van de nauwkeurigheid bij gebruik van het eBroselow-systeem vond de studie een vermindering van acht minuten in de tijd die nodig was om de medicatie te bereiden. Bovendien waren verpleegkundigen in staat om medicaties accuraat te bereiden zonder met een apotheker te moeten consulteren. In de controlegroep voor hartmedicaties moesten 35% een apotheker raadplegen.

“Dit is echt belangrijk voor elke verpleegkundige, die midden in de nacht medicaties moet bereiden zonder een full-time apotheker ter beschikking te hebben”, zegt Broselow. “Dit systeem stroomlijnt het doserings- en toedieningsprocess en verbetert de nauwkeurigheid; dit is precies, waar professionals in de gezondheidszorg elke dag naar toe werken.”

De studie werd uitgevoerd met 13 geregistreerde verpleegkundigen in de SEH-afdeling, die gedurende de laatste drie jaar aan een geavanceerde life support training hadden deelgenomen. Elke verpleegkundige nam deel aan twee scenario’s.

Elke deelnemer werd gedurende de eerste scenario óf naar de interventiegroep óf naar de controlegroep toegewezen en ging gedurende de tweede scenario naar de andere groep. De deelnemers in de interventie groep mochten eBroselow gebruiken na een 10 minuut-tutorial. De delnemers in de controlegroep mochten medicatie-referenties gebruiken, die normaal in de spoedafdeling beschikbaar zijn.

Elke deelnemer deed een totaal aantal van 10 medicatie interventies, zoals gevraagd door de simulatie facilitator. Alle scenario’s werden opgenomen per video, om de nauwkeurigheid van de voorbereide medicatie en van de dosis vast te houden.

OVER eBROSELOW

Dr. Jim Broselow heeft eBroselow uitgevonden, om de toediening van medicaties te standaardiseren, die bij volwassenen- en kinderspoedgevallen worden gebruikt – een process die gevoelig is voor belangrijke fouten. Het web- en mobiel-gebaseerde medicatie referentie tool dient als een double-check voor artsen, verpleegkundigen en apothekers en verwijdert de ingewikkelde wiskunde, die bij vele doseringsbeslissingen is betrokken. Het is gebaseerd op een andere uitvinding van Dr. Broselow’s: het Broselow-lint een eenvoudig en effectief kleurgecodeerd tool, dat artsen helpt, om het lichaamsgewicht van een kind te bepalen vanuit de lichaamslengte en dusdanig juiste doserings- en luchtwegen-informatie biedt. Voor meer informatie over eBroselow en zijn producten, ga naar http://ebroselow.com.

# # #