.: Het eBroselow-systeem van Dr. James Broselow, uitvinder van het Broselow-lint :.

[email protected]     You Tube

English I Deutsch I Español I Nederlands I Português I Login

Home
Over ons
Producten
Klanten
Nieuws
Jobs
Verzenden
Inschrijven

Waarom ziekenhuizen eBroselow nodig hebben

Ziekenhuizen hebben een dringende noodzaak, om zowel fouten als behandelingstijden in de spoedeisende geneeskunde te verminderen. Doseringsberekeningen, vooral voor kinderen, zijn notoir gevoelig voor fouten.

Medicatie veiliger en efficiënter toedienen

Het toedienen van acute medicatie in ziekenhuizen, vooral in de SEH en intensieve zorg afdelingen, is complex en gevoelig voor fouten. Vaak zijn deze fouten onopvallend en blijven onopgemerkt.

Probleem: Hetzelfde geneesmiddel kan soms een verschillende dosering, verdunning en toediening vereisen

Men zou zich kunnen afvragen, waarom wij niet eenvoudig kunnen zeggen: “Geef medicatie ‘X’ voor een convulsie”, en de verpleegkundige en de apotheker zouden dan eenvoudig deze medicatie ter plaatse kunnen mengen in de standaard manier “voor een convulsie”, en de patiënt zou ophouden te convulseren. Het probleem is, dat dezelfde medicatie in verschillende doses en op verschillende manieren voor verschillende redenen toegediend kan worden. Bijv. kan een patiënt, die gesedeerd moet worden, maar de helft van een valium i.v. dosis vereisen, die voor een convulsie nodig is. Ook de verdunningswijze en de toedieningssnelheid van medicatie kan variëren bij elke klinische situatie.

Probleem: Er zijn te veel medicatie-doseringen, om het makkelijk te kunnen onthouden en communiceren

Jaren geleden bestonden er naar verhouding maar weinig geneesmiddelen met beperkte indicaties per medicatie. In deze eenvoudigere wereld waren artsen, apothekers en verpleegkundigen op dezelfde golflengte. Voor iedereen was het duidelijk, wat de patiënt nodig had. Maar naarmate de hoeveelheid medicaties en indicaties groeide, ontstond er een behoefte, om de klinische intenties van de professionals onder elkaar te communiceren. Deze professionals verwijderden zich steeds meer van elkaar, toen zij begonnen, in verschillende specialiteiten te werken. Het is moeilijk geworden, om de intenties te communiceren. Bovendien is de op wiskunde gebaseerde communicatie-taal, die voor medicatie-doseringen gebruikt wordt, gevoelig voor fouten.

Probleem: Er worden makkelijk wiskundige fouten gemaakt

Bij de hedendaagse methode, die op wiskunde is gebaseerd, wordt de dosis als formule uitgedrukt, meestal in mg/kg/dosis. Een patiënt, die gesedeerd moest worden, kreeg een meer of min beperkte dosis van medicatie die in grotere hoeveelheid bedoeld was, om convulsies te behandelen. Maar omdat het enorme aantal van geneesmiddelen en indicaties van jaar tot jaar exponentieel groeit, wordt het helaas steeds duidelijker, dat het onthouden van een verschillende formule voor elk geneesmiddel en elke indicatie niet alleen onmogelijk, maar – wat belangrijker is – ook ongewenst is. Een formule kan gewoon de intentie en de klinische omstandigheden niet duidelijk maken.

De ironie is, dat een systeem, dat van zijn deelnemers vereist, dat zij wiskundige berekeningen doen, zeer gevoelig is voor fouten, terwijl tegelijkertijd deze wiskundige fouten niet duidelijk zijn voor de persoon, die de fout maakt, en niet transparant voor andere leden van het zorgteam.

Probleem: Pediatrische dosering is bijzonder complex

Kinderen, vanwege hun behoefte aan specifieke gewicht-gebaseerde doseringen, evenals het feit dat zij minder reserves hebben als er fouten gemaakt worden, zijn bijzonder in gevaar met een dergelijk "systeem"

Oplossing: eBroselow

De eBroselow standaard en technologie pakt deze problemen aan door het verstrekken van een gemeenschappelijke taal en een proces, die bij het ziekbed samenkomen, om de toediening van acute medicatie voor volwassenen en kinderen te versnellen en te waarborgen. Lees meer over de eBroselow-producten.

Zelfs de meest geavanceerde noodhulp providers kunnen zich ongemakkelijk voelen bij de behandeling van levensbedreigende noodsituaties in kinderen. Zij weten wat ze moeten doen, maar zijn bang om fouten te maken, vanwege de variabelen gerelateerd met grootte en leeftijd.

Het resultaat? SEH-zorgverleners hebben de neiging, om niet te handelen of benodigde behandeling uit te stellen, om te voorkomen, schade te berokkenen.

Documenteer en communiceer acute zorg sneller en nauwkeuriger

Probleem: Het is niet gemakkelijk, om acute zorg te protocolleren en te communiceren

Omdat code situaties dringend zijn, moeten verzorgers meestal hun focus eerst op de patiënt richten en het protocolleren voor later laten. Toch is het belangrijk, om de patiëntenstatus accuraat bij te houden en precies te protocolleren, welke medicijnen en procedures werden toegediend en wanneer. Deze informatie moet op korte termijn worden opgenomen, om het aan de nieuwe verzorgers door te geven, die de patiënt overnemen. Het moet ook worden opgenomen op lange termijn voor analyse, trends en het bijhouden van gegevens. Het opschrijven van deze informatie met de hand is foutgevoelig als gevolg van het handschrift en de grenzen van het geheugen van de verzorger.

Een vaak gesuggereerd alternatief voor handschrift is het gebruik van een Electronic Medical Records System (EMR). De vandaag gebruikte EMRs zijn echter ontstaan ??als oplossingen voor facturering en registratie. Zij zijn geoptimaliseerd voor het beheer van patiëntgegevens; derhalve zijn zij niet geschikt voor de dynamische behoeften van de SEH en ambulance. EMRs vereisen, dat de verzorger tijdrovende en methodische stappen volgt. Hierbij behoort het typen van gedetailleerde informatie over de patiënt en het selecteren uit een complexe reeks van menu's vóórdat de verzorger toegang heeft tot relevante informatie of deze in kan geven. Oplossing: eBroselow

eBroselow is een revolutionaire technologie voor de acute zorg, die is ontworpen vanuit het klinisch oogpunt in plaats van een financieel en administratief oogpunt. Met eBroselow kan men de voorgeschreven en toegediende doses opnemen en aan anderen met eenvoudige knop-klikken doorgeven - zonder ooit iets hoeven te typen (laat staan ??naam en adres van de patiënt in te voeren). Wanneer iemand in een urgente situatie beland, is de kennis van naam en adres van deze persoon niet relevant voor het probleem dat zich stelt en niet relevant voor het belangrijkste probleem dat moet worden meegedeeld van de MUG naar de SEH of tussen verzorgers.

In tegenstelling biedt het innovatieve eBroselow user interface de arts onmiddellijk, wat er nodig is met een minimum aan knop-klikken en zonder te typen. Op de achtergrond maakt het systeem automatisch aantekeningen en zorgt voor een schriftelijke neerslag van wat er gedaan is en wanneer. Deze revolutionaire aanpak is iets dat moet worden gezien, om het te begrijpen. Dus neem contact op voor een demo of kijk naar onze online video's voor meer informatie.

Voorkom medische fouten bij kinderen

Ziekenhuizen hebben een dringende behoefte, om zowel fouten als behandelingstijden in de spoedeisende geneeskunde te verminderen. Doseringsberekeningen, vooral voor kinderen, zijn notoir gevoelig voor fouten.

Probleem: Fouten gebeuren – al te vaak

Adverse medicatie-gebeurtenissen komen bij kinderen drie keer zo vaak voor als bij volwassenen1. Als verpleegkundige onder druk staan, maken zij bij i.v. medicatie-berekeningen voor kinderen 25% van de tijd fouten2. Deze fouten worden echter slechts 20% van de tijd opgemerkt3.

Zelfs de meest geavanceerde noodhulp providers kunnen zich ongemakkelijk voelen bij de behandeling van levensbedreigende noodsituaties in kinderen. Zij weten wat ze moeten doen, maar zijn bang om fouten te maken, vanwege de variabelen gerelateerd met grootte en leeftijd.

Het resultaat? SEH-zorgverleners hebben de neiging, om niet te handelen of benodigde behandeling uit te stellen, om te voorkomen, schade te berokkenen.

Oplossing: Common-sense technologie

De meeste computergestuurde systemen aan het ziekbed zijn te complex, om aan de behoeften van de artsen te voldoen, die proberen om echte klinische problemen in realtime op te lossen. Zij belemmeren de behandeling in plaats van te vergemakkelijken.

De noodartsen James Broselow en Robert Luten hebben hun krachten gebundeld, om ziekenhuizen en artsen een elegante oplossing aan te bieden: de systemen eBroselow acute verzorging en eBroselow Neonataal.

Boven beschrijft de eBroselow klant, Dr. Carlo Oller, Regional Medical Director van Capital Regional Medical Center in Tallahassee, Florida, hoe deze revolutionaire, maar common-sense technologie functioneert.

eBroselow vereenvoudigt acute therapeutische interventies. De software zorgt voor snelle, accurate interventies in een breed spectrum van noodsituaties. De informatie wordt gepresenteerd in een eenvoudig kleur-gecodeerd tabelformaat tabel voor snelle identificatie en nauwkeurigheid. Het systeem beantwoordt de vragen van alle leden van het medisch team aan het ziekbed en in de apotheek, in een formaat dat voor iedereen direct toegankelijk is.

Lees meer over onze volledige lijn van eBroselow producten, of neem contact op met ons, om een testversie van de eBroselow-software aan te vragen.

1. Consensus vergadering van nationale deskundigen, EMS-C 2009
2. University of Florida Studie, 2005
3. Hospital for Sick Children, Toronto Studie, BMJ 2004